Skip to content

Tommynowack.dk

En ny vinkel – En ny mulighed

Unge projekter


Værdiskabelse for alle

Velkommen til! Under denne fane finder du forskellige typer af projekter, som retter sig mod de unge, og det er vigtigt for mig at sige, at de nedenstående projekter er meget dynamiske og tilrettes den enkelte. I min verden passer de færreste ned i en kasse.

Målgruppen kan være alt fra personer som skal resocialiseres i samfundet, til dem som mangler det sidste skub for at komme i ordinært arbejde eller uddannelse.

Projekt typer:

 • Cykel/løb projekt 
 • Natur og skov projekt

Fælles for begge projekter er:

 • Motion
 • Personlig udvikling
 • Kost
 • Styrkelse af selvværd 

Unge på toppen


Værdiskabelse for alle

Disse forløb henvender sig til kommuner og instutioner.

Projektet har en helt klar målsætning; at få de unge ud af uddannelseshjælp/kontanthjælp og gøre den enkelte selvforsørgende – hvad enten det er uddannelsesvejen eller i job.
Dette er en håndholdt indsats, hvor vi ikke ser på fortiden, men har fokus på fremtiden.

FAKTA
Unge på toppen har siden 2017 haft ca. 130 personer igennem projektet, af de 130 personer er ca. 100 stadig selvforsørgende.

I disse projekter tilstræbes der en succesprocent på omkring 75%

Nogle gange lander vi over og andre gange lander vi under, men uanset hvad, så er disse projekter langt over hvad du finder af andre tilbud.

Se mere på: Ungepåtoppen.dk

Parallel forløb


 

Hvis et menneske er i en eller anden form for “vente position”, kan der tilbydes et parallel forløb, hvilket betyder at er et “unge på toppen” hold allerede i gang, kan der tages en ekstra med, men under andre omstændigheder. 

Hvornår tænkes et parallel forløb?

Det kunne være en ung som er droppet ud af uddannelse, stoppet på sit job, kommet ud af fængsel etc. 

Mentorforløb


Hvad er et mentorforløb hos mig?

Et mentorforløb er et særligt tilrettelagt forløb som skal skabe glæde, livskvalitet og et bedre selvværd hos den enkelte for derefter at kunne klare sig bedre i fremtiden.
Hvem er kunden?
Kunden som benytter sig af et mentorforløb er kommuner, bosteder og private som har en person der har brug for særlige rammer at være i for at der kan kan skabes optimale muligheder for udvikling.

Rammerne og hvad der arbejdes med:

Der arbejdes individuelt fra person til person. Det gennemgående og det som største del af tiden går med at være ude i naturen, hvor motion og udeliv vil være gennemgående, disse rammer og aktiviteter vil være “platformen” hvor magien og udviklingen sker.

Design uden navn-6

 • Pædagogisk forløb
 • Job forløb
 • Udviklingsforløb
 • Personlig udviklingsforløb

Resocialisering


Vejen til det gode liv

En person kan have brug for et resocialiseringsforløb af den ene eller den ande grund, for os er det ikke fortiden som er en styrende faktor det er fremtiden derfor arbejder vi ikke ud fra et “tjek skema” hvor det drejer som om at få flest mulige rubrikken tjekket af.

Rammerne og hvad der arbejdes med:

Der arbejdes individuelt fra person til person, men det gennemgående vil største del af tiden gå med at være ude i naturen, hvor motion og udeliv vil være gennemgående, derudover vil vi arbejde målrette efter at udsluse den enkelte til enten uddannelse, job eller kompetenceafklaring.

 • Almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning (FVU & AVU)
 • Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
 • Erhvervsuddannelse (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • FGU 
 • Pædagogisk udvikling m.m